no-img
وب سایت مهندسی اپتیک و لیزر ایران
اطلاعیه های سایت

adsadsadsads

صفحه جدا

درباره ما


وب سایت مهندسی اپتیک و لیزر ایران ( با دامنه اختصاصی oleng.ir ) در دی ماه ۱۳۸۷ توسط سه نفر از دانشجویان رشته ی مهندسی اپتیک و لیزر بنا بهاده شد. هدف از راه اندازی این وب سایت ارائه خدمات تخصصی آموزشی در زمینه های تخصصی اپتیک، فوتونیک و لیزر بوده است. در سال ۱۳۹۴ با ثبت شرکت دیده پرداز ایمن سپاهان (مسئولیت محدود) ارائه خدمات وب سایت مهندسی اپتیک و لیزر ایران وارد فاز جدیدی شده است.

 

مدیر وب سایت مهندسی اپتیک و لیزر ایران

محمد جواد یحیی پور ( متولد ۸ ام مرداد ماه ۱۳۹۸ )

تلفن تماس ۰۹۳۶۴۸۴۷۱۹۳

Email : mohammadjavadyahyapour@gmail.com

 

دوره های آموزشی برگزار شده شرکت دیده پرداز ایمن سپاهان ( وب سایت مهندسی اپتیک و لیزر ایران )
همایش ها

بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران -دانشگاه صنعتی شیراز ( کارگاه آموزش نرم افزار OptiSystem برای کاربرد تقویت کننده فیبرنوری )

چهارمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران – دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر ( کارگاه آموزشی نرم افزار PcModWin  )

سومین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران – تربیت دبیر شهید رجایی ( کارگاه آموزشی نرم افزار OptiSystem برای کاربرد مخابراتی )

ششمین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی ایران – دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران ( کارگاه آموزشی سیستم های پدافند لیزری  )


دوره های تخصصی

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار OptiSystem برای کاربرد مخابراتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی – آبان ۱۳۹۰

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار OptiSystem برای کاربرد مخابراتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا – بهمن ۱۳۹۰

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار OptiSystem برای کاربرد مخابراتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم – اردی بهشت ۱۳۹۱

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار OptiSystem برای کاربرد مخابراتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر – اردی بهشت ۱۳۹۱

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار OptiSystem برای کاربرد مخابراتی – موسسه آموزش عالی طبرستان – آبان  ۱۳۹۱

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار OptiSystem برای کاربرد مخابراتی – موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی – آبان ۱۳۹۱

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار OptiSystem برای کاربرد مخابراتی – موسسه آموزشی عالی علامه فیض کاشانی – آبان ۱۳۹۱


برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار Zemax برای کاربرد طراحی اپتیکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا – بهمن ۱۳۹۲

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار Zemax برای کاربرد طراحی اپتیکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آیاد – بهمن ۱۳۹۲

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار Zemax برای کاربرد طراحی اپتیکی – دانشگاه صنعتی کرمانشاه – بهمن ۱۳۹۲

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار Zemax برای کاربرد طراحی اپتیکی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – اسفند ۱۳۹۲

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار Zemax برای کاربرد طراحی اپتیکی – دانشگاه صنعتی شیراز – اردی بهشت ۱۳۹۳

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار Zemax برای کاربرد طراحی اپتیکی – دانشگاه اصفهان – اردی بهشت ۱۳۹۳

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار Zemax برای کاربرد طراحی اپتیکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز – اردی بهشت ۱۳۹۳

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار Zemax برای کاربرد طراحی اپتیکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب – اردی بهشت ۱۳۹۳

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار Zemax برای کاربرد طراحی اپتیکی – دانشگاه بناب – اردی بهشت ۱۳۹۳

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار Zemax برای کاربرد طراحی اپتیکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا – آبان  ۱۳۹۳

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار Zemax برای کاربرد طراحی اپتیکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آیاد – آبان ۱۳۹۳

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار Zemax برای کاربرد طراحی اپتیکی – دانشگاه شهید باهنر کرمان – آذر ۱۳۹۳

برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار Zemax برای کاربرد طراحی اپتیکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آیاد – آذر ۱۳۹۳


برگزاری کارگاه آموزش نرم افزار RSoft Photonics CAD  برای کاربرد بلور فوتونی-  دانشگاه صنعتی مالک اشتر – آذر ۱۳۹۲


برگزارش کارگاه آموزش نرم افزار Comsol  برای کاربرد محاسباتی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – آذر ۱۳۹۲

از ابتدای سال ۱۳۹۴ وب سایت مهندسی اپتیک و لیزر ایران ( شرکت دیده پرداز ایمن سپاهان ) فقط در همایش های کشوری با توجه به درخواست مسئولین همایش اقدام به برگزاری دوره می نماید و امکان برگزاری دوره در دانشگاه های کشور وجود ندارد.