| اپتیکـــــ یار |

وب سایت مهندسی اپتیک و لیزر ایران

شبیه سازی تداخل و پراش و ...

شبیه سازی تداخل دو موج با فاز و دامنه قابل کنترل ( فرکانس برابر ) در نقطه x=0

1 - دامنه برابر و اختلاف فاز pi/2

 

2 - دامنه متفاوت و اختلاف فاز pi/3

 

 شبیه سازی تداخل سارنده و مخرب دو موج ( دامنه و فاز یکسان و تفاوت فرکانسی یک دهم فرکانس)

3 - تداخل سازنده و مخرب دو موج با تفاوت فرکانسی یک دهم فرکانس

 

شبیه سازی پراش از یک شکاف با عرض و طول موج قابل کنترل

\[I(\theta )=\left [ \frac{sin(\beta )}{\beta } \right ]^{2} ; \beta =\frac{ka}{2}sin\theta\]

 

شبیه سازی آزمایش دو شکاف یانگ

\[I=4I_{0}cos^{2}(\alpha )\left [ \frac{sin(\beta )}{\beta } \right ]^{2} ; \alpha =\frac{ka}{2}sin\theta , \beta =\frac{kb}{2}sin\theta\]

 

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا به سایت متلب خونه www.matlabkhooneh.ir  مراجعه نمایید.

پروژه دانشجویی طراحی تلسکوپ کاسگرین

طراحی و شبیه سازی تلسکوپ کاسگرین Cassegrain به همراه آموزش آنلاین

محیط برگزاری آموزش آنلاین اسکایپ Skype است و امکان ارائه در محیط های دیگر وجود ندارد.

هزینه آموزش آنلاین بر اساس تعداد ساعت تدریس محاسبه می شود. پرداخت هزینه به ازای هر جلسه صورت می گیرد.

جهت کسب اطلاع از هزینه پروژه و دوره آموزشی لطفا مشخصات خود ( نام و نام خانوادگی ، کد دانشجویی ، رشته تحصیلی ، دانشگاه ، شماره تلفن همراه ) را به ایمیل mohammadjavadyahyapour@gmail.com ارسال نمایید یا در واتساپ به شماره 989364847193+ پیام ارسال کنید.

Designed By O L E n g . I R