oleng

پروژه برنامه نویسی متلب ردیابی پرتو

برنامه ای بنویسید که با دریافت فاصله کانونی المان های مختلف یک چیدمان اپتیکی ، فاصله هوایی بین المان ها ، ابعاد جسم و میدان ورودی ارتفاع پرتو تابش شده از هر نقطه از جسم را روی سطوح اپتیکی مختلف محاسبه کند.

( قدیم ها از این کد جهت تصحیح امتحانات دانشجویان کارشناسی و ارشد ( درس اپتیک ) استفاده می کردم. در 4 ترم گذشته هم که به کل آموزش و امتحان مجازی شده و باید به دانشجویان تکالیف و سوال های امتحان مختلف داد ( برای جلوگیری از تقلب ) خیلی کاربرد داشته برای من. )

 دانلود کد متلب

 

سوالات درس مادون قرمز به همراه جواب

   

سوالات درس مادون قرمز Infrared  ( کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری )

آموزش دروس تخصصی اپتیک و لیزر ، الکترو اپتیک و فوتونیک

محیط برگزاری دوره آنلاین اسکایپ Skype است و امکان ارائه در محیط های دیگر وجود ندارد.

برای هماهنگی کلاس ، توضیحات بیشتر و مشاوره در زمینه دوره آموزش و رفع اشکال  لطفا در واتساپ یا تلگرام به شماره 989364847193+ پیام ارسال نمایید.

برای مشاهده سوال ها به ادامه مطلب بروید

پروژه های طراحی اپتیکی Zemax

پروژه های مدل سازی Zemax

1 - میکروسکوپ مرکب

2 - سه تایی ناآستیگماتیک کوک

3 - تلسکوپ مستقیم کننده

4 - پرتو گستر

5 - عدسی شیئی آفام دوتایی چسبیده

6 - عدسی هلالی

7 - عدسی شیئی تسار (تزار)

8 - عدسی ناآستیگماتیک داگمار

9 - عدسی شیئی آفام دوتایی با فاصله

10 - منشور راست گوشه

11 - سیستم تله سنتریک(Telecentric)

12 - پرسکوپ

آموزشی طراحی اپتیکی با استفاده از نرم افزار Zemax

محیط برگزاری دوره آنلاین اسکایپ Skype است و امکان ارائه در محیط های دیگر وجود ندارد.

| برای هماهنگی کلاس ، توضیحات بیشتر و مشاوره در زمینه دوره آموزش و رفع اشکال Zemax لطفا در واتساپ  و تلگرام به شماره 989364847193+ پیام ارسال نمایید.

پروژه های برنامه نویسی ( پیاده سازی شده با MATLAB و Python )

1 - برنامه ای بنویسید که  ( ابعاد ماتریس ) را گرفته ، سپس عناصر ماتریس را دریافت کند. با استفاده از روش حذفی گاوس معکوس ماتریس را بدست آورده و چاپ کند. نتیجه حاصل را با خروجی دستور inv مقایسه نمایید.

2 - حل معادله شرودینگر : پتانسیل را به عنوان ورودی از کاربر بگیرد و معادله شرودینگر مستقل از زمان را حل کند.

3 - حل معادله شرودینگر : پتانسیل را به عنوان ورودی از کاربر بگیرد و معادله شرودینگر وابسته به زمان را حل کند.

4 - توان خروجی لیزر Yb:Yag با حل معادلات نرخ

6 - برنامه ای بنویسید که یک فایل تصویری حاوی منحنی را خوانده و داده های منحنی را استخراج نماید.

7 - برنامه ای بنویسید که معادله شعاعی اتم هیدروژن را حل کرده و شکل توابع موج را ترسیم نماید.

8 - برنامه ای بنویسید که معادله پواسون را در دو بعد حل کند.

9 - حل معادله موج برای محاسبه انتشار باریکه

10 - انتشار باریکه با استفاده از انتگرال سامر فیلد ( میدان الکتریکی نور در صفحه اولیه به عنوان ورودی برنامه باشد )

11 - محاسبه و رسم مسیر حرکت الکترون در تولید هارمونیک های بالا در مدل کلاسیکی

12 - ترسیم باریکه های غیرپراشی مثل بسل ، بسل گاوس و متیو گاوس با انتخاب کاربر

13 - ترسیم مدهای مختلف رزوناتور با انتخاب کاربر با چند مد مرتبه پایین به طور همزمان

14 - شبیه سازی و رسم تداخل دوباریکه با قطبش دایروی راستگرد و چپگرد

15 - انتشار باریکه با استفاده از انتگرال فرنل

16 - محاسبه و شبیه سازی انتشار باریکه بسل تعمیم یافته در فاصله دور ( فرض7 عدد باریکه گوسی روی یک دایره و مرکز آن )

18 - طیف بازتابی از آینه براگ برای مد TM

19 - شبیه سازی تابع موج سینوسی رونده در متلب ( خروجی به صورت انیمیشن خواهد بود )

 

جهت خرید پروژه انجام شده ، آموزش شبیه سازی و سفارش پروژه لطفا به سایت متلب خونه www.matlabkhooneh.ir  مراجعه نمایید.

| جهت سفارش پروژه ، تکلیف و آموزش مخابرات توری ، الکترونیک نوری ، سیمولینک Simulink  و  متلب Matlab لطفا در شبکه های تلگرام و واتساپ موضوع و سوال مورد نظر را به شماره  989364847193+ ارسال نمایید، تا پس از بررسی هزینه خدمت شما اعلام گردد.

نمونه سوالات آزمون اپتیک موجی

1 - دلیل فیزیکی هر یک از پدیده های زیر را بیان کنید.

الف ) شکست نور در ورود از یک محیط به محیط دیگر

ب ) برای انشتار نور نیاز به محیط مادی نیست


2 - چرا سرعت فاز همواره کوچکتر یا مساوی سرعت گروه است.


3 - مشخصات موج کروی ( شدت موج ، دامنه و جبهخ های موج ) با فاصله گرفتن از چشمه چگونه تغییر می کنند؟


4 - چرا هر یک از عوامل زیر می تواند دلیل پهن شدگی نور باشد؟

الف ) مصنوعی بودن چشمه نور ( مثل لیزر )

ب ) اثرات دما و فشار در چشمه های نور ( گاز و مایع )


5 - یک کریستال دو شکستی چیست و چه کاربرد و اهمیتی در اپتیک دارد؟


6 - کدام یک نورهای قطبیده زیر بر هم عمود هستند؟

الف ) \[\begin{bmatrix} -1\\ i \end{bmatrix} \;\; , \;\; \begin{bmatrix} 1\\ i \end{bmatrix}\]

ب ) \[\begin{bmatrix} i\\ -i \end{bmatrix} \;\; , \;\; \begin{bmatrix} 1\\ i \end{bmatrix}\]

ج ) \[\begin{bmatrix} 1\\ 0 \end{bmatrix} \;\; , \;\; \begin{bmatrix} 0\\ 1 \end{bmatrix}\]

د ) \[\begin{bmatrix} 1+i\\ 1-i \end{bmatrix} \;\; , \;\; \begin{bmatrix} 1-i\\ 1+i \end{bmatrix}\]


7 - نور طبیعی ابتدا از یک پولاروید ( قطبش گر ) با امتداد 30 درجه نسبت به افق عبور کرده ، سپس از یک تیغه ربع موج ( با محور تند قائم ) و در آخر از یک قطبشگر با ماتریس زیر عبور می کند. قطبش نهایی آن بعد از خروج کدام است؟

\[\begin{bmatrix} 0 & i\\ i& 0 \end{bmatrix}\]


8 - با استفاده از روابط فرنل ، ضرایب بازتاب و عبور برای پرتوهای تابشی از هوا به شیشه و تحت زاویه 63 درجه ( موج TEو TM ) را بدست آورید. n=1.5  , cos (63)=0.6

Designed By O L E N G . I R