oleng

کتاب ها و جزوات فارسی اپتیک و فوتونیک

1 - فیزیک لایه های نازک ( تالیف اکوتوا - ترجمه دکتر هادی سالونی )

2 -کتاب اصول لیزر ( تالیف اوراسیو سوولتو - ترجمه اکبر حریری ) دانلود

3 - کتاب آشنایی با فیزیک حالت جامد ( تالیف چارلز کیتل - ترجمه اعظم پورقاضی و مهدی صفا اصفهانی و جمشید عمیقیان ) دانلود

4 -کتاب آشنایی با اپتیک ( تالیف پدروتی - ترجمه محی الدین شیخ الاسلامی ) دانلود

6 - کتاب مهندسی لیزر ( تالیف محسن مظلوم ) دانلود

7 -کتاب اپتیک ( تالیف جنکینز و وایت - ترجمه حبیب تجلی و نادر رابط ) دانلود

8 - کتاب الکتریسیته و مغناطیس ( تالیف مونیر نایفه و مورتون بروسل - ترجمه ابراهیم زمردیان و علیرضا اشرف ) دانلود

9 - کتاب فیزیک آماری ( تالیف ف . رایف - ترجمه جعفر سیروس ضیاء و ابولحسن فرج زاده ) دانلود

10 - جزوه فتوگرامتری تحلیلی ( تالیف کیانی ) دانلود

11 - الکترودینامیک ( تالیف دیوید جکسون - ترجمه علی مقدم ) دانلود

12 - آشنایی با الکترودینامیک ( تالیف دیوید گریفیث - ترجمه حسین فرمان ) دانلود

13 - حل المسائل الکترودبنامیک جکسون ( تالیف علی اکبر مسلم زاده ) دانلود

 

Designed By O L E N G . I R