oleng

نمونه سوالات آزمون اپتیک موجی

1 - دلیل فیزیکی هر یک از پدیده های زیر را بیان کنید.

الف ) شکست نور در ورود از یک محیط به محیط دیگر

ب ) برای انشتار نور نیاز به محیط مادی نیست


2 - چرا سرعت فاز همواره کوچکتر یا مساوی سرعت گروه است.


3 - مشخصات موج کروی ( شدت موج ، دامنه و جبهخ های موج ) با فاصله گرفتن از چشمه چگونه تغییر می کنند؟


4 - چرا هر یک از عوامل زیر می تواند دلیل پهن شدگی نور باشد؟

الف ) مصنوعی بودن چشمه نور ( مثل لیزر )

ب ) اثرات دما و فشار در چشمه های نور ( گاز و مایع )


5 - یک کریستال دو شکستی چیست و چه کاربرد و اهمیتی در اپتیک دارد؟


6 - کدام یک نورهای قطبیده زیر بر هم عمود هستند؟

الف ) \[\begin{bmatrix} -1\\ i \end{bmatrix} \;\; , \;\; \begin{bmatrix} 1\\ i \end{bmatrix}\]

ب ) \[\begin{bmatrix} i\\ -i \end{bmatrix} \;\; , \;\; \begin{bmatrix} 1\\ i \end{bmatrix}\]

ج ) \[\begin{bmatrix} 1\\ 0 \end{bmatrix} \;\; , \;\; \begin{bmatrix} 0\\ 1 \end{bmatrix}\]

د ) \[\begin{bmatrix} 1+i\\ 1-i \end{bmatrix} \;\; , \;\; \begin{bmatrix} 1-i\\ 1+i \end{bmatrix}\]


7 - نور طبیعی ابتدا از یک پولاروید ( قطبش گر ) با امتداد 30 درجه نسبت به افق عبور کرده ، سپس از یک تیغه ربع موج ( با محور تند قائم ) و در آخر از یک قطبشگر با ماتریس زیر عبور می کند. قطبش نهایی آن بعد از خروج کدام است؟

\[\begin{bmatrix} 0 & i\\ i& 0 \end{bmatrix}\]


8 - با استفاده از روابط فرنل ، ضرایب بازتاب و عبور برای پرتوهای تابشی از هوا به شیشه و تحت زاویه 63 درجه ( موج TEو TM ) را بدست آورید. n=1.5  , cos (63)=0.6

کدنویسی توری براگ فیبری FBG

کدنویسی توری براگ فیبری با مشخصات زیر در پایتون Python

فیبر Single Mode - Step Index

ضریب شکست هسته core فیبر 1.46

توری از نوع Uniform  ( تغییر ضریب شکست پله ای - یکباره )

تفاضل ضریب شکست Index Difference برابر 0.0006 

دوره Period برابر 0.53381599

طول توری 50000 میکرومتر

طول موج مرجع ضریب شکست 1550 نانومتر

تصویر قرارداده شده خروجی توری فیبری کد نویسی شده است ( برای تعداد پردازش 100000 تکرار از Google Colab استفاده شده است. برای پردازش های سنگین بهتر است از Colab یا Jupyter استفاده شود )

هدف از این دوره آموزشی آماده کردن دانشجویان عزیز و افزایش توانایی برنامه نویسی جهت محاسبات اپتیکی است.  این دوره آموزشی به همراه آموزش نرم افزار تخصصی OptiGrating می تواند به درک عمیق و مفهومی توری براگ فیبری FBG منجر شود. ( مثال کدنویسی شده بر اساس یکی از نمونه های نرم افزار OptiGrating است )

محیط برگزاری دوره آنلاین اسکایپ Skype است و امکان ارائه در محیط های دیگر وجود ندارد.

جهت کسب اطلاع از هزینه دوره آموزشی لطفا مشخصات خود ( نام و نام خانوادگی ، کد دانشجویی ، رشته تحصیلی ، دانشگاه ، شماره تلفن همراه ) را به ایمیل mohammadjavadyahyapour@gmail.com ارسال نمایید یا در واتساپ به شماره 989364847193+ پیام ارسال کنید.

Designed By O L E N G . I R